Øvrige ansvarlige

Musikudvalget
MUSIKUDVALG:

Repertoiret fastlægges af dirigenten i samråd med musikudvalget, der består af 4 medlemmer. Disse vælges så vidt muligt med 1 fra hver stemmegruppe sopran, alt, tenor og bas. Ved møderne deltager tillige et bestyrelsesmedlem,  pt. Jørgen Jepsen. Udvalget består pt. af Birgitte Adler Hansen (sopran), Lis Bai Petersen (alt), Poul Espersen (tenor) og Hans Klint (bas).