Arrangementer

Hvis du klikker på underpunkterne til denne side, får du en oversigt over dels korets kommende arrangementer og dels hvor koret hidtil har givet koncert.