Bestyrelse

FORMAND:
Helge Pasfall
helgepasfall@gmail.com
Telefon 20 71 66 71
Korets kontakt til omverdenen
Presseansvarlig
NÆSTFORMAND:
Jørgen Jepsen


birte.joergen@aarslevnet.dk

Ansvarlig for programlægning sammen med dirigenten

  KASSERER:
Annette Holm
regnskab og budget
SEKRETÆR:
Bodil Holmegaard Eriksen
holmegaarderiksen@gmail.com
sekretær, deltagerlister
BESTYRELSESMEDLEM:
Hanne Jensen
haje24@hotmail.com
ansvarlig for intern kommunikation i koret og kontaktperson til Kor72, læs mere her
  SUPPLEANT:
Kirsten Jacobsen
kija@hotmail.dk
  SUPPLEANT: 

 

 

Sigurd Lykke Pedersen

sigurd.lykke.pedersen@gmail.com