Æresmedlemmer og jubilarer

Æresmedlemmer:

Jonna Volder udnævnt marts 2013
Jørgen Volder udnævnt marts 2013
Begge har været med i koret siden starten i 1963.

50 års Jubilarer:

2013:
Jonna Volder
Jørgen Volder

2016:
Lis Petersen
Birgit Pedersen
Carsten Skovhøj

2017:
Inge Ringmann
Bodil Holmegaard Eriksen
Grethe Nielsen