INDKALDELSE TIL MEDLEMSMØDE I FYNBOKORET
Tirsdag, den 12. marts 2024 kl. 18.00
I øvelokalet Ejersløkke Ældrecenter, Otto Bachesvej 13, 5230 Odense M

Dagsorden:

1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Forelæggelse af regnskab v/kasserer Annette Holm
4.
Valg:
a.
Valg til bestyrelsen. På valg er:
Helge Pasfall
Bodil Holmegaard Eriksen
Annette Holm
b.
Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
Kirsten Jacobsen
Sigurd Lykke Pedersen
c.
Valg af revisorer. På valg er:
Brita Thorsen
d.
Valg af revisorsuppleant. På valg er:
Else Klint
e.
Valg af musikudvalg. På valg er:
Lis Petersen
Birgitte Adler Hansen
Poul Espersen
Hans Klint
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Indkomne forslag
7.
Eventuelt

Bemærk venligst at eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse.
FynboKoret giver kage. I bedes selv medbringe en tallerken, kop/krus, kaffe/te.
BESTYRELSEN
Det blev vedtaget på medlemsmødet 2012, at vi indleder mødet med en sang.