FynboKoret er et blandet kor, der gerne vil dele sangglæden med andre, ved medvirken i koncerter eller optræden ved andre arrangementer.
     FynboKorets repertorie er omfattende og alsidigt. Salmer, sange-danske og udenlandske, rytmiske sange, sange fra operetter
og musicals på dansk eller andre sprog.
     Repertoiret kan tilrettelægges og aftales under hensyntagen til indholdet i det enkelte arrangement.
Det skulle glæde os meget, hvis I skulle have interesse i medvirken ved Jeres arrangement, og I bedes i anledning rette henvendelse til:

Dirigent: Bodil Rytter - bodil.rytter@gmail.com
   Formand: Helge Pasfall - helgepasfall@gmail.com