For at blive optaget i FynboKoret, må du være under 65 år,
                kunne synge rent, kunne orientere dig i noderne og have et godt gehør!

                Du er velkommen til at deltage i et par tirsdagsprøver
                for at finde ud af, om FynboKoret er noget for dig.

                I forlængelse af en korprøve afholdes stemmeprøver.

                Ved stemmeprøven vil der udover dirigenten være to bestyrelsesmedlemmer til stede.