Optagelse:

For at blive optaget i FynboKoret, må du være mellem 40 og 65 år,
kunne synge rent, kunne orientere dig i noderne og have et godt gehør!

Du er velkommen til at deltage i et par tirsdagsprøver
for at finde ud af, om FynboKoret er noget for dig.

I forlængelse af en korprøve afholdes stemmeprøver.

Ved stemmeprøven vil der udover dirigenten være to bestyrelsesmedlemmer til stede.