FynboKoret

FynboKoret er et blandet kor, stiftet i Odense i 1963,
og med det fynske område som hjemsted for de fleste
koncerter og arrangementer.

FynboKoret er medlem af Kor72 og fungerer under Folkeoplysningsloven.

FynboKoret har i  øjeblikket 48 sangere, der udstråler en sangglæde,
de gerne vil dele med andre, gennem medvirken i koncerter eller
ved optræden ved andre kulturelle arrangementer.

Vi deltager i mange kirkekoncerter, specielt i det fynske område...
Gennem flere år, deltagelse ved Politiets Nytårskoncerter i henholdsvis
Gudme og Middelfart.

Nytårskoncerter  i Ferritslev Fritidshus

Deltagelse ved Årslev Harmoniorkesters Julekoncerter gennem flere år.
Afholdt egne forårskoncerter i Rådhushallen i Odense hvert år siden år 2000.