FynboKoret

 

Forbereder sig på anderledes Forårskoncert 

Efter Nytårskoncerten i Ferritslev Fritidshus, hvor FynboKoret i samarbejde med Aarslev Harmoniorkester og Kathrine og Flemming, gennemførte en meget velbesøgt koncert, er FynboKoret nu i gang med forberedelserne til Forårs koncerten i Odense Rådhushal den 26.marts 2017 kl. 14.00.   

Det bliver i år en noget anderledes koncert, hvor der foruden sang og musik, også bliver dans og udstilling af grafisk kunst.

 I koncerten medvirker foruden FynboKoret, H. C. Andersen Koret, Odense Harmonikaklub, Fjordager I.F. Linedance, og den kendte grafiske kunstner Børge Meibom.

 FynboKoret har til koncerten valgt et repertoire der er meget alsidigt og i ørefaldende, med musik og sang der er skrevet af nutidens mest kendte sangskrivere og forfattere.

 FynboKorets forberedelser foregår som altid i korets øvelokaler i Søjlehuset på Otto Bachesvej 13, 5230 Odense M.

 FynboKoret har plads til flere medlemmer, specielt indenfor området sopran, alt og tenor.

Interesserede kan henvende sig til Fynbokorets formand Helge Pasfall på tlf. 20716671.

 Se i øvrigt FynboKorets hjemmeside www.fynboKoret.dk


Helge Pasfall

Formand