Donation fra Nordea-Fonden.

FynboKoret har på baggrund af en ansøgning om hjælp til indkøb af nyt teknisk udstyr
(nyt klaver samt højtaleranlæg) fået en donation fra Nordea-Fonden.
Vi er i FynboKoret meget taknemelige for denne donation som bringer os i stand
på en endnu bedre måde at formidle vores sang og musik ud til publikum.

Vi siger tak til Nordea-Fonden for donationen.

FynboKorets bestyrelse