Bestyrelse

FORMAND:
Helge Pasfall
helgepasfall@gmail.com
Telefon 20 71 66 71
Korets kontakt til omverdenen
Presseansvarlig
NÆSTFORMAND:
Jørgen Jepsen
birte.joergen@aarslevnet.dk
Ansvarlig for programlægning sammen med dirigenten
KASSERER:
Jonna Volder
jonnavolder@gmail.com
regnskab og budget
SEKRETÆR:
Bodil Holmegaard Eriksen
holmegaarderiksen@gmail.com
sekretær, deltagerlister
BESTYRELSESMEDLEM:
Ejnar Skovgaard
ejnarskovgaard@gmail.com
SUPPLEANT:
Hanne Jensen
haje24@hotmail.com
ansvarlig for intern kommunikation i koret og kontaktperson til Kor72, læs mere her
SUPPLEANT:
Musse Olesen
musseaolesen@gmail.com