Øvrige ansvarlige

 

Bjarne Lindgren

WEBMASTER:

Korets webmaster er Bjarne Lindgren, der er ansvarlig for driften af denne hjemmeside og af korets facebookside.

Musikudvalget

MUSIKUDVALG:

Repertoiret fastlægges af dirigenten i samråd med musikudvalget, der består af 4 medlemmer. Disse vælges så vidt muligt med 1 fra hver stemmegruppe sopran, alt, tenor og bas. Ved møderne deltager tillige et bestyrelsesmedlem,  pt. Jørgen Jepsen. Udvalget består pt. af Birgitte Adler Hansen (sopran), Lis Bai Petersen (alt), Poul Espersen (tenor) og Hans Klint (bas).

PR-UDVALG:

Med det formål at etablere kontakt til potentielle kunder, er nedsat et PR-udvalg, der pt. består af Helge Pasfall, Jørgen Jepsen og Bjarne Lindgren. Det er udvalgets mål at skabe en god og konstruktiv kontakt til omverdenen, blandt andet ved at inddrage korets medlemmer og udnytte deres kendskab til deres respektive lokalområder. Korets målsætning er at opnå 12-15 koncerter årligt.

Birthe Bay Skov

ARKIVAR:

Med det formål at oprette og vedligeholde korets scrapbog over aktiviteterne gennem årene er udpeget en arkivar, der har ansvar for at indhente annonceudklip, presseomtale mv. Arkivaren er pt. Birthe Bay Skov.